ติดต่อคนอร์

If you would like to speak to a live representative please call us at: PHONE NUMBER and hours of operation. If this is a medical or product safety emergency, please call 1-800-745-9269. This number is available 24 hours a day, 7 days a week. If you are reporting a problem with one of our products, please include your address and a telephone number you can be reached. Please do not supply us with this information if you are under the age of 13.

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *
ขออภัย กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง Your email address must be in the format of name@domain.com.
กรุณาหรอกตัวอักษร หรือ เครื่องหมายเว้นวรรคเท่านั้น
ขออภัย กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง กรุณาหรอกตัวอักษร หรือ เครื่องหมายเว้นวรรคเท่านั้น
ขออภัย กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง กรุณาหรอกตัวอักษร หรือ เครื่องหมายเว้นวรรคเท่านั้น
ขออภัย กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ขออภัยกรอกได้ไม่เกิน 25 ตัวอักษร
ขออภัย กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ขออภัยกรอกได้ไม่เกิน 20 ตัวอักษร
กรุณาระบุจังหวัด
ขออภัย กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ขออภัย รหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง
วัน/เดือน/ปี เกิด *
ขออภัย กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง กรุณาเลือกเดือนเกิด
ขออภัย กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ขออภัย กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง กรุณาเลือกปีเกิด
ขออภัย วัน/เดือน/ปี เกิดของคุณไม่ถูกต้อง กรุณาระบุใหม่ State legislation in the state of Maine prohibits data retention of and direct marketing to minors. Based on your calculated age and residency your inquiry will be processed by a consumer services representative. However your personal information will not be stored or maintained beyond what is required to address your correspondence. Based on your calculated age and data collection restrictions for children online we can not accept your inquiry.
ขออภัย กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง Please enter only digits.
Please enter only digits.
ขออภัย กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง Please enter only digits.
Please enter only digits.

Product Information

ขออภัย กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง Please enter only digits(limit 7).

The UPC is the number below the bar code. In this example, the code is:
123456789012

ปิดหน้าต่าง

The Expiry date is the date shown below. In this example, the date is:
10/12

ปิดหน้าต่าง
ขออภัย กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง Please enter letter and characters(limit 10).

The Manufacturing code is the number below the bar code. In this example, the code is:
123456789012

ปิดหน้าต่าง

What Can We Help You With?

ขออภัย กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

Helping you with your everyday needs is important to us. Therefore, from time to time, we may wish to send you information, samples or special offers that we feel may be of interest to you regarding {Brand}, or other complementary brands from Unilever or other carefully-selected companies. If you would rather not opt-in to receive such information, please uncheck the box below. For more information to remove yourself from future contact, please visit our Privacy Policy

You may withdraw your consent for us to use your personal information by contacting us, by using any of the contact information set out below. Please contact our Consumer Services Contact Centre by sending an email to privacy.canada@unilever.com, calling 1-888-568-7644 or writing to the Unilever Canada Consumer Services Contact Centre, P.O. Box 38, Saint John, New Brunswick, E2L 3X1, Canada. You can also update your email preferences by clicking here. (http://www.unilevercanada.com/corporate/PrivacyForm2.asp?site=)

close